Blog

O zelených strechách

Vegetačné strechy sú nápomocným riešením na zmenu mikroklímy vzhľadom na dopady globálneho otepľovania, ktoré nám prináša čoraz vyššie teploty. V intravilánoch miest a obcí predstavujú vhodný spôsob

zobraziť viac »