• Jednoduchý transport
 • Jednoduché rozvinutie
 • Rýchla inštalácia
 • Vysoká pevnosť
 • Všetko v jednom
 • Označenie CE
 • Materiál HIPS

Ľahká preprava: Rolky môžu byť presunuté iba 1 osobou na správne miesto (ručným vozíkom alebo jednoduchým valcovaním). Rolky sú okamžite pripravené na inštaláciu.

Ľahko sa rozvinie: Odtokové systémy ND sa dodávajú ako zvitok. To znamená, že všetky tri požadované systémové vrstvy - ochranná vrstva, drenážna vrstva a filtračná vrstva - sa rozvinú naraz v jednom aplikačnom kroku.

Rýchla inštalácia: rozvinutie, prekrytie a hotovo. Pretože sú všetky vrstvy navzájom zlepené, je oneskorenie v dôsledku účinkov vetra alebo nesprávne umiestnených vrstiev takmer nemožné. Nemôže to byť rýchlejšie.

Vysoká pevnosť v tlaku: Vysoká pevnosť v tlaku zaručuje, že si odtokové jamky zachovajú svoj tvar tak počas stavby, ako aj po nej. Z tohto dôvodu je zaručená počiatočná drenážna kapacita.

Odtokový systém typu „všetko v jednom“: ochranná vrstva, drenážna vrstva a filtračná vrstva sú navzájom zlepené a je ich možné v jednom kuse posúvať a vyvaľovať naraz.

Označenie CE: Odtokové systémy ND sú označené značkou CE podľa európskej harmonizovanej normy hEN 13252 „Geotextílie a výrobky podobné geotextíliám. - Vlastnosti požadované pre použitie v drenážnych systémoch. “

HIPS: Jadro je vyrobené z recyklovaného vysoko nárazového polystyrénu (HIPS) a má špeciálny kužeľovitý tvar jamky. To zaisťuje veľmi dobrú odolnosť proti tečeniu, a tým optimálne odvodnenie.

Investícia
do budúcnosti

Zelené strechy zlepšujú ekologické fungovanie miest a obci. Zelenú strechu je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako náklad. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov a investované prostriedky sa vám vrátia v podobe zníženia nákladov a zlepšenia životného prostredia. Ponúkame viacero typov skladieb, z ktorých si určite vyberiete skladbu vhodnú pre Váš projekt. Ak by aj napriek tomu Váš prípad nezodpovedal žiadnym z uvedených parametrov, naša technická podpora Vám pripraví súvrstvia na mieru.

Služby

Technická podpora a kalkulácie

Realizácia
a údržba

Odborný
dohľad

V rámci technickej podpory ponúkame:

 • Konzultácie problematiky zelených striech
 • Spracovanie technickej štúdie návrhu zelenej strechy
 • Typové detaily a skladby zdarma k stiahnutiu
 • Návrh odporúčaných doplnkov pre zelenú strechu
 • Kalkulácia odtokových a retenčných vlastností zelenej strechy
 • Pravidelné prehliadky zelených striech
 • Cenové ponuky
Partneri

Spolupracujeme s