Výhody zelenej strechy

  • Zabraňuje prehrievaniu striech a nadväzujúcich konštrukcií
  • Pôsobí ako výborná zvuková izolácia
  • Filtruje častice prachu a obmedzuje ich vírenie v uliciach
  • Produkuje kyslík
  • Spomaľuje odtok dažďovej vody
  • Vytvára nové hodnotnejšie mestské ekosystémy z pohľadu fauny a flóry
  • Znižuje prehrievanie uličných celkov
  • Výborná ochrana hydroizolácie pred pôsobením UV žiarenia
  • Estetický prostriedok moderných stavieb

Prečo preferovať predpestované
rozchodníkové koberce pred rozchodníkovými sadenicami?

Rozchodníkové koberce
+ Finálny vzhľad ihneď po inštalácii
+ Garancia funkčnosti celého súvrstvia
+ Odolnosť proti vodnej erózii
+ Odolnosť proti veternej erózii
+ Nenáročná údržba aj vo fáze po inštalácii

Rozchodníkové sadenice
– Finálny vzhľad ihneď po inštalácii
– Garancia funkčnosti celého súvrstvia
– Odolnosť proti vodnej erózii
– Odolnosť proti veternej erózii
– Nenáročná údržba aj vo fáze po inštalácii