Produkty

HYDROIZOLÁCIE

 • Sikaplan® SGmA-15
 • Sikaplan® U-15
 • Sarnafil® TG 66-12
 • Sikaplan® TB-15

Polymérna hydroizolačná membrána pre zaťažené strechy

Použitie

Strešná hydroizolačná fólia pre zaťažené strechy (napr. štrkom, betónovými dlaždicami, vegetačné strechy, pochôdzne strechy a terasy)

 • Voľne uložené a zaťažené strechy.
 • Vegetačné strechy.
 • Úžitkové strechy.

Výhody

 • Vysoká rozmerová stálosť vďaka výstuži zo skleného rúna
 • Vysoká priepustnosť vodných pár
 • Odolná voči všetkým bežným environmentálnym vplyvom
 • Vysoko odolná voči mechanickým vplyvom
 • Odolná voči mikroorganizmom
 • Odolná voči prerastaniu koreňov
 • Zvárateľná horúcim vzduchom, bez použitia plameňa

Polymérna strešná hydroizolačná membrána na mechanicky kotvené a zaťažené strechy

Použitie

Strešná hydroizolačná membrána pre exponované strechy:

 • Voľne položená a mechanicky kotvená.
 • Strešná hydroizolačná membrána pre zaťažené strechy (štrkom, dlažbou, vegetačné strechy - extenzívne a intezívne, pochôdzne strechy.):
 • Voľne položená s priťažením.
 • Vegetačné strechy.
 • Pochôdzne strechy.

Výhody

 • Odolná voči trvalému pôsobeniu UV žiareniu.
 • Vysoká rozmerová stabilita, vďaka výstuži zo sklenného rúna.
 • Odolná voči trvalému zaťaženiu vetrom.
 • Vysoká priepustnosť vodných pár.
 • Odolná voči všetkým bežným environmentálnym vplyvom.
 • Odolná voči mechanickým vplyvom.
 • Odolná voči mikroorganizmom.
 • Odolná voči prerastaniu koreňov.
 • Zvárateľná horúcim vzduchom bez použitia otvoreného ohňa.
 • Recyklovateľná.

Polymérna membrána pre zaťažené strešné systémy

Použitie

Hydroizolačná membrána pre zaťažené strechy (ako štrk, dlažba, vegetačné strechy) a / alebo exponované strechy: ▪ Voľne položená membrána na zaťažené strechy ▪ Vegetačné strechy ▪ Pojazďované strechy ▪ Obrátené strechy Strešná hydroizolačná fólia pre exponované strešné ukončujúce zóny: ▪ strešná hydroizolácia pre spojenia a krytie trhlín napr. steny a parapety, spojenia, strešné svetlíky, ktoré sú trvale odhalené spolu so strešnými hydroizolačnými systémami Sarnafil® TG 66-15 so záťažou ▪ strešná hydroizolácia pre ukončenia a napojenia spolu so všetkými typmi Sarnafil® TS 77 a TG 76 Felt strešných hydroizolačných systémov

Výhody

▪ Dlhodobé skúsenosti so zabudovávaním ▪ Odolná voči mikroorganizmom ▪ Vysoká rozmerová stálosť vďaka vložke zo skleného rúna ▪ Kompatibilná s bitúmenmi ▪ Odolná voči permanentnému UV žiareniu ▪ Odolná voči nárazu ▪ Odolná voči všetkým bežným enviromentálnym vplyvom ▪ Odolná voči mechanickému zaťaženiu ▪ Zvárateľná horúcim vzduchom, bez potreby plameňa ▪ Recyklovateľná

Polymérna membrána pre izoláciu zaťažených striech

Použitie

Hydroizolačná membrána pre zaťažené strechy (ako štrk, dlažba, vegetačné strechy) a / alebo exponované strechy:

 • Voľne položená membrána na zaťažené strechy 
 • Vegetačné strechy
 • Pojazďované strechy
 • Obrátené strechy

Hydroizolačná membrána pre exponované strechy alebo časti striech:

 • Strešná hydroizolácia pre spoje, prestupy atikové múry, svetlíky a konštrukcie, ktoré sú trvalo vystavené slnečnému žiareniu pri použití Sikaplan® TB-15 v zaťažených systémoch.
 • Strešná hydroizolačná membrána pre spoje a prestupy pri použití Sikaplan® TM pre exponované systémy.

Výhody

 • Odolná voči trvalému UV žiareniu
 • Vysoká rozmerová stabilita vďaka výstuži zo skleného vlákna
 • Odolná voči všetkým bežným enviromentálnym vplyvom
 • Odolná voči mechanickému poškodeniu
 • Odolná voči mikro-organizmom
 • Odolná voči prerastaniu koreňov
 • Kompatibilná so starým bitúmenom
 • Zvárateľná horúcim vzduchom bez potreby plameňa
 • Recyklovateľná
 
 
 
 
 

Drenážne a vodozádržne systémy

 • ND 4+1h Drenážný a vodozádržný systém
 • ND 5+1h Drenážný a vodozádržný systém
 • ND 6+1esn Protierózní, drenážný a vodozádržný systém

Vysoko výkonný drenážny systém vyrobený z recyklovaného veľmi odolného "húževnatého" polystyrénu (HIPS), s inovatívnym dizajnom nopov a označením CE HEN EN13252.

Jadro ND 4 + 1h drenážneho systému je perforovaná paropriepustná nopová fólia s vodozádržností 4,3 l / m². Jadro sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku a výškou profilu cca 17 mm.

Čierna netkaná filtračná geotextílie je prilepená k povrchu hladkej strany perforovaného jadra a biela netkaná geotextília, plniace funkciu paropriepustnú, ochrannú a separačný, je spojená s každým uzlíkom na odvrátenej strane fólie.

Drenážny systém ND 4 + 1h je súčasťou súvrstvia Systémov extenzívnych a intenzívnych zelených striech. V týchto súvrstviach plní funkciu filtračnú, drenážnu a ochrannéj vrstvy. Konštrukčná výška okolo 17 milimetrov zabraňuje premokrenie substrátu a rizikám spojeným s premŕzaním dlažby. Táto výška profilu taktiež umožňuje väčšie vzdialenosti potrebnej k odvodneniu plochy. Je vhodný pre "klasickú" teplú skladbu strešnej konštrukcie aj pre obrátenú skladbu strešnej konštrukcie.


Vlastnosti:

 • Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný "húževnatý" polystyrén (HIPS - high impact polystyrene)
 • Materiál goetextilie: (PP, PE)
 • Konštrukčná výška: 17 mm
 • Pevnosť v tlaku: 450 kPa
 • Perforácia:? 6,3 mm: 1540 / m²
 • Vodozádržnost: 4,3 l / m²
 • Hmotnosť: 1 017 g / m²
 • Drenážna kapacita i = 1 pri zaťažení 20 kPa: 7.83 l / (s.m)
 • Drenážne kapacita pri sklone 2% a pri zaťažení 20 kPa: 0.96 l / (s.m)
 • Rozmery (d x š): 30 m x 1,25 m
 • Balenie: 37,5 m² v roli

Vysoko výkonný drenážny systém vyrobený z recyklovaného veľmi odolného "húževnatého" polystyrénu (HIPS), s inovatívnym dizajnom nopov a označením CE HEN EN13252.

Jadro ND 4 + 1h drenážneho systému je perforovaná paropriepustná nopová fólia s vodozádržností 5,8 l / m². Jadro sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku a výškou profilu cca 27.5 mm.

Čierna netkaná filtračná geotextílie je prilepená k povrchu hladkej strany perforovaného jadra a biela netkaná geotextília, plniace funkciu paropriepustnú, ochrannú a separačný, je spojená s každým uzlíkom na odvrátenej strane fólie.

Drenážny systém ND 5 + 1 je vhodný na inštaláciu v súvrstviach zelených striech s nedostatočným sklonom konštrukcie. V týchto súvrstviach plní funkciu filtračnú, drenážnu a ochrannéj vrstvy. Konštrukčná výška okolo 27,5 milimetrov zabraňuje premokrenie substrátu a rizikám spojeným s premŕzaním dlažby. Táto výška profilu taktiež umožňuje väčšie vzdialenosti potrebnej k odvodneniu plochy. Je vhodný pre "klasickú" teplú skladbu strešnej konštrukcie aj pre obrátenú skladbu strešnej konštrukcie.


Vlastnosti:

 • Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný "húževnatý" polystyrén (HIPS - high impact polystyrene)
 • Materiál goetextilie: (PP, PE)
 • Konštrukčná výška: 27,5 mm
 • Pevnosť v tlaku: 480 kPa
 • Perforácia 15,8 mm: 575 / m2
 • Vodozádržnost: 5,8 l / m2
 • Hmotnosť: 1 252 g / m2
 • Drenážna kapacita i = 1 pri zaťažení 20 kPa: 15,70 l / (s.m)
 • Drenážne kapacita pri sklone 2% a pri zaťažení 20 kPa: 2.21 l / (s.m)
 • Rozmery (d x š): 20 m x 1,25 m
 • Balenie: 25 m2 v roli

Protierózny systém s inovatívnym dizajnom, ktorý v sebe skrýva tiež funkciu ochrannú, drenážne a vodozádržnou.

Jadro protierózneho systému ND 6 + 1esn je perforovaná paropriepustná nopová fólia, vyrobená z materiálu vysoko odolného "húževnatého" polystyrénu (HIPS) s vysokou odolnosťou v tlaku a výške profilu cca 26,5 mm.

chránený netkaná geotextília je lepená na spodnej strane jadra.
Protierózne systém ND 6 + 1esn ako súčasť Systému pre šikmé Extenzívne zelené strechy.

Vlastnosti:

 • Materiál jadro nopovej fólie: nárazuvzdorný "húževnatý" polystyrén (HIPS- high impact polystyrene)
 • Materiál goetextilie: (PP, PE)
 • Konštrukčná výška: 26,5 mm
 • Pevnosť v tlaku: 300kPa
 • Hmotnosť: 1,208 g / m²
 • Rozmery (dxš): 20 m x 1,2 m
 • Balenie: 24 m² v roli

Vodoakumulačné substrátové panely

 • ND SM-25 Vodoakumulačné substrátové panely
 • ND SM-50 Vodoakumulačné substrátové panely

tvarovo stabilný substráty panel vyrobený z hydrofilnej minerálnej vlny o mocnosti 25 mm a hustote 80 kg / m².

Panely, pri mocnosti len 2,5 cm, majú schopnosť zadržať 15 l / m2 vody.

Vlastnosti:

Materiál: hydrofilna minerálna vlna
Hustota: 80 kg / m3
Vodozádržnost: 15 l / m2 = 80% objemu
Objem vzduchu: 16%
pH: 7 - 8
Hmotnosť: suchá 2 kg / m², nasýtená vodou 17 kg / m²
Rozmery: (d x š x v) 1200 mm x 600 mm x 25 mm
Balenie: 8,64 m², v balíku 12 ks

Tvarovo stabilný vodoakumulačný panel vyrobený z hydrofilnej minerálnej vlny, umožňuje simulovať prírodné podmienky pôdneho profilu, kde vodoakumulačnú funkciu predstavuje ílovité podložie.
Panely, pri mocnosti iba 5 cm, majú schopnosť zadržať a kapilárne sprístupniť rastlinám cca 40 l / m² vody.
vlastnosti:

Materiál: hydrofilný minerálna vlna
Hustota: 120 kg / m3
Vodozádržnost: 40 l / m = 80% objemu
Objem vzduchu: 16%
pH: 7-8
Hmotnosť: suchá 6 kg / m², nasýtená vodou 46 kg / m²
Rozmery: (d x š x v) 1200 mm x 600 mm x 50 mm
Balenie: 4,32 m², v balíku 6 ks

Substráty

 • Strešný substrát – intenzívny
 • Strešný substrát – extenzívny

Substrát je vyrobený zo zmesi kvalitných triedených minerálnych zložiek frakcie 0-20 mm (zeolit, triedená minerálna drť z vulkanických hornín, rašeliny, záhradníckeho kompostu a ostatných zložiek s upravenou reakciou pH a obsahom živín)

 Priemerná objemová hmotnosť : 670 -950 kg/m3

Objemová hmotnosť pri max vodnej kapacite 1300 -1400 kg/m3

Hodnota pH 6,0 – 8,5

Priemerný koeficient stlačiteľnosti 1,25

Maximálna vodná kapacita v % 45-65

Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje zákonom stanovené limity platné v SR

Rozsah použitia: Vhodný pre založenie intenzívnej zelene s vyšším stupňom údržby pri použití od hrúbky 20cm, vhodný pre intenzívne zelené strechy. -plnohodnotný minerálny substrát pripravený z triedených surovín - má vhodnú pôdnu kyslosť a obsahuje optimálne množstvo živín - určený na zhotovenie intenzívnych vegetačných striech do statických a mobilných nádob - nie je vhodný pre kyslomilné rastliny, napr. čučoriedky, vresoviskové rastliny a pod. - nehodí sa na výsev, množenie a pre rastliny citlivé na sucho -štruktúrou a optimálnym obsahom organických spáliteľných látok a ďalšími fyzikálnymi vlastnosťami zaručuje optimálne prevzdušnenie koreňovej zóny, dostatočné zásobenie ale aj odvod prebytočnej vlahy.

Norma: Substrát spĺňa požiadavky nemeckej smernice FLL

Substrát je vyrobený zo zmesi kvalitných triedených minerálnych zložiek frakcie 0-20 mm (zeolit, triedená minerálna drť z vulkanických hornín, rašeliny a ostatných zložiek s upravenou reakciou pH a obsahom živín)

Priemerná objemová hmotnosť : 750 -950 kg/m3

Objemová hmotnosť pri max vodnej kapacite 1200 -1300 kg/m3

Hodnota pH 6,5 – 7,5

Priemerný koeficient stlačiteľnosti 1,25

Maximálna vodná kapacita v % 35

Obsah rizikových látok neprekračuje zákonom stanovené limity platné v SR Rozsah použitia: Vhodný pre založenie extenzívnej zelene s nižším stupňom údržby pri použití do hrúbky 20cm, vhodný pre extenzívne zelené strechy. -plnohodnotný minerálny substrát pripravený z triedených surovín - má vhodnú pôdnu kyslosť a obsahuje obmedzené množstvo živín - určený na zhotovenie extenzívnych vegetačných striech do statických a mobilných nádob - nie je vhodný pre kyslomilné rastliny, napr. čučoriedky, vresoviskové rastliny a pod. - nehodí sa na výsev, množenie a pre rastliny citlivé na sucho -štruktúrou a optimálnym obsahom organických spáliteľných látok a ďalšími fyzikálnymi vlastnosťami zaručuje optimálne prevzdušnenie koreňovej zóny, dostatočné zásobenie ale aj odvod prebytočnej vlahy.

Norma: Substrát spĺňa požiadavky nemeckej smernice FLL

Rastliny

 • Rochodníkové koberce
 • Rozchodníkové sadenice

Rozchodníkové koberce, ktoré dodávame, sú pokryté minimálne z 95 % a ihneď po položení sú úplne sebestačné. Obsahujú 6-8 druhov rozchodníkov. Vegetačné koberce sú pestované na rohoži z kokosového aj umelého vlákna a preto sa s nimi dobre manipuluje. 

Skalničkové koberce určené pre šikmé strechy obsahujú špeciálnu výstuž, ktorá sa nerozloží a preto poskytuje pre rastliny dlhodobú oporu.

Hmotnosť v suchom stave: 15-20 kg/m2
Hmotnosť v mokrom stave: 20-25 kg/m2

Ekonomickejšia varianta kde výsledok nie je okamžity, potrebná starostlivosť do finálnej podoby po dobu cca 2rokov

Spotreba 8-16ks sadeníc na m2. Naročnejšie na inštaláciu